WELKOM ...

Welkom op de officiële website van Rotary Boom-Rupel

Hartelijk dank om erbij te zijn.

Dankzij jullie steun kunnen we anderen een helpende hand geven.Wat is Rotary International ? 
 Op 23 februari 1905 stichtten advocaat Paul Harris, mijningenieur Gus Loer, kleermaker Hiram Schorey en kolenhandelaar Silvester Schiele te Chicago een vriendenclub die, naast onderlinge vrienschap en behulpzaamheid, een algemene terugkeer naar ethisch gedrag en burgerzin beoogde.

 Omdat zij, volgens een beurtrol, bij elkaar thuis of op het werk vergaderden, doopten zij hun geesteskind "Rotary".

 Einde 1905 waren ze reeds met zijn dertig en in 1910 met 16 clubs. In 1912 zwermde Rotary uit naar Canada en Groot-Brittanië. In 1922 werd zij "Rotary International" en in 1923 zette zij te Oostende en Brussel in België voet aan wal.

 Sinds 1989 is Rotary International ook toegankelijk voor dames.

 Vandaag telt Rotary International alles samen ongeveer 1.200.000 leden in meer dan 30.000 clubs, over 162 landen of onafhankelijke gebieden verspreid. België en het Groot-Hertogdom Luxemburg, die samen de Rotarydictricten 1620, 1630 en 2170 vormen, tellen actueel meer dan 10.207 leden in 234 clubs.


Wat doet Rotary International
Per club kan van ieder beroep slechts één vertegenwoordiger lid zijn. Een correct rotariër mag niets doen wat onwaarachtig is of onbillijk, wat het vertrouwen of de vriendschap verstoort en wat onterecht een ander benadeelt.

 Rotary International bundelt, organiseert en begeleidt de beroepsbeleving, de dienstvaardigheid, de relaties en de contacten van haar leden tot een kracht die de wereld - op alle niveaus - wil helpen verlossen van ziekten, armoede en onderontwikkeling, omdat daar de enige weg ligt naar de vrede toe.


De vier vragen
 1. Is het waar?
 2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
 3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
 4. Komt het alle betrokkenen ten goede?


 

 

 

 

 

 

 


 

Verkiezingsbrunch ten voordele van onze sociale werken.

Rotary in the picture Central Station Antwerpen

Puts the fun in the fundraising !!